UMÍSTĚNÍ A DĚLENÍ TRŽEB NA %

Jedná se o zvláštní formu pronájmu nevýherních zábavní techniky, kdy umístěná zařízení zůstávají stále majetkem naší firmy a v provozovně zákazníka tyto zařízení umisťujeme na základě nájemní smlouvy (provozujeme). Tzn., že zisk (tržba) z těchto zařízení se dělí procentuálně mezi zákazníka a naší firmu dle smluvně dohodnutých podmínek v nájemní smlouvě.

Nabízíme kompletní vybavení provozovny zákazníka nevýherní zábavní technikou (jukeboxy, fotbálky, šipky, kulečníky, silové automaty, pokerové stoly, atd.), formou provozu zábavní techniky. Tato zařízení jistě zvýší návštěvnost a atraktivitu provozovny a přinesou Vám i nemalý finanční efekt z tržeb těchto zařízení.
K umístěným zařízením zábavní techniky je možno dodat i různá přídavná zařízení (např. monitory, reproduktory a světelnou reklamu).

Servis nevýherní zábavní techniky provádí naše firma bezplatně do 24 hod a servisy jsou přijímány na nonstop servisní lince.

Našim zákazníkům a obchodním partnerům nabízíme:

  • provoz nevýherní zábavní techniky v jejich gastro provozovnách, hotelech, penzionech, barech, restauracích a hernách na území celé České republiky včetně kompletního vybavení náležejícího k těmto zařízením
  • možnost výběru ze široké nabídky nevýherní zábavní techniky a dalšího doplňkového zařízení
  • individuální přístup k zákazníkovi – obchodnímu partnerovi vedoucí ke spokojenosti obou smluvních stran
  •  poradenství s přihlédnutím na možnosti zákazníka
  • garanci vysokých výnosů plynoucí z mnohaletých zkušeností s provozem loterijní  techniky a nevýherní zábavní techniky
  • komplexní péči o Vás a Vaše zákazníky

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Ne, zábavní zařízení přivezeme, nainstalujeme a seznámíme obsluhu s provozem zcela zdarma.

Většinu zařízení, které naleznete v našem e-shopu.

Nové skladby nahráváme vždy při vyúčtování daného zařízení.

Případné servisy stačí pouze nahlásit na naši servisní linku a opravy provádíme do 24 hodin po celé republice.

Pravidelně každý měsíc s možností individuálního přístupu.

Ne, naše firma působí prostřednictvím sítě obchodních zástupců
na území celé ČR.

Přejete-li se podívat na více produktů, které nabízíme do provozu, navštivte náš e-shop.