Reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce, či dovozce. Záruka na všechno prodávané zboží je 24 měsíců pro fyzické osoby a 12 měsíců pro právnické osoby.

Reklamaci je třeba oznámit buď telefonicky na tel.: 571 647 290 nebo e-mailem na obchod@nerotrade.cz.

Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

Reklamace fontán:

Fontány jsou vyrobeny z křehkého materiálu „polyresin“, proto je nutné v případě reklamace zasílat všechny druhy našich fontán v originálním balení a tvarovaném polystyrenovém obalu (pokud tak bylo zboží dodáno – pokud tomu tak není, kontaktujte nás), který zabezpečí fontánu proti poškození při přepravě.

V případě že bude fontána poškozena při přepravě a nebude splněno originální balení včetně polystyrenového obalu nebude reklamace uznána.

V rámci reklamace a jiných služeb kdy je využívána přeprava je vždy zákazníkovi účtována cena za přepravu dle aktuálního ceníku.

Místo vyřízení reklamací:

NERO TRADE a.s., Dolní Bečva 604, Dolní Bečva 756 55

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od obdržení zboží s fakturou. K tomuto odstoupení je potřeba využít formulář, kde naleznete veškeré podmínky k vrácení zboží. 

Formulář ke stažení: odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě